100m Usain Bolt.

Zlatá tretra, atletický mítink IAAF World Challenge 25. kvìtna v Ostravì. Jamajèan Usain Bolt (uprostøed) zvítìzil v bìhu mužù na 100 metrù v èase 10,04 sekundy.

Kontaktujte nás zde: redakce@sportyonline.cz