Golf Označené příspěvky

Golf – sport bohatých, který si mohou zahrát i obyčejní lidé

Golf kdysi býval sportem, který byl určen pouze pro smetánku společnosti. V luxusních klubech se scházeli zámožní muži, kteří po hře zašli na skleničku nějakého dobrého pití, u které nerozebírali pouze samotnou hru, ale také různé pracovní i osobní záležitosti. V jiných případech sloužil „green“ pro schůzky podnikatelů, kteří zde řešili svá obchodní rozhodnutí během toho, co se snažili dostat míček do jamky...

Více
Kontaktujte nás zde: redakce@sportyonline.cz